Minecraft gameplay

Minecraft je igra koja nema određene ciljeve koje igrač mora da ispuni, dozvoljavajući tako igračima da sami izaberu način na koji će igrati. Međutim, postoji neobavezan sistem dostignuća (achievements) koja se mogu ispuniti. Standardna podešavanja su takva da se igra u prvom licu, ali igrači imaju opciju da podese tako da igraju u trećem licu. Igra se vrti oko postavljanja i razbijanja blokova.

Svet se sastoji od grubih 3D objekata (uglavnom kockastih) koji su raspoređeni prema fiksnom obrascu i predstavljaju različite površine i materijale, kao što su zemlja, kamen, različite rude, voda i stabla drveća. Svet je podeljen na biome, i postepenim istraživanjem igrač može otkriti pustinje, dzungle, polja prekrivena snegom, močvare, itd. Vreme u igri prati ciklus dana i noći, a jedan pun ciklus traje 20 minuta u realnom vremenu.
Kroz igru, igrač može sresti različite karaktere, poznate kao „mobovi“, uključujući životinje, meštane i nerijateljska stvorenja. Tokom dana se stvaraju prijateljski likovi (krave, svinje, ovce, kokoške) i njih možete loviti da bi ste dobili hranu ili materijale za izučavanje zanata. Tokom noći, i u mračnim oblastima (pećine), stvaraju se neprijateljska stvorenja, kao što su veliki pauci, skeleti i zombiji. Takođe se pojavljuju i bauci (Creepers) koji eksplodiraju kada se približe igraču, i End​erman koji ima moć teleporta, i koji uzima blokove.

Minecraft ima dve dimenzije – Nether, i The End. Nether dimenzija izgleda kao pakao, u koju se stiže pomoću portala napravljenog od jedinstvenih resursa, i koji se može koristiti za prelazak velikih udaljenosti u svetu. The End je jalova zemlja u kojoj živi glavni zmaj Enderdragon i čijim ubistvom igrač osvaja ačivment „The End“.
U režimu preživljavanja (Survival mode), igrač mora da sakupi prirodne resurse iz okruženja kako bi napravio određene blokove i predmete. Stvaranje neprijateljskih stvorenja primorava igrača da napravi sklonište. Takođe postoji i bar vitalnosti koji se smanjuje prilikom napada od strane neprijatelja, padovima sa velikih visina, davljenjem, padanjem u lavu, gušenjem, glađu i drugim neprilikama. Tu je i bar koji pokazuje glad, i koji se povremeno mora dopuniti konzumiranjem različite hrane (svinjski kotleti, jabuke, hleb, itd). Zdravlje se obnavlja onda kada je igraču popunjen bar gladi.

Postoji širok spektar predmeta koji igrači mogu da naprave u Minecraft-u: oklop im može ublažiti oštećenja od napada; oružje, kao što je mač, im može pomoći pri ubijanju neprijatelja i životinja; alati kao što su sekire, lopate, pijuci koriste za seču drveća, kopanje zemlje, odnosno ruda. Sticanjem boljih resursa mogu se praviti kvalitetnija oruđa (primer: čelik je bolji od kamena) kojim će brže završavati posao, i koja će duže trajati.

Igrač ima svoj inventar, i ograničen je na 36 mesta koja može popuniti različitim stvarima. Kada umre, stvari iz inventara padaju na pod a igrač se oživljava na mestu odakle je započeo igru (spawn point), a koje se može resetovati ako igrač spava u nekom krevetu u igri. Ispušteni predmeti se mogu povratiti ako ih igrač pokupi pre nego što nestanu. Igrači osvajaju poene iskustva (experience points) ubijanjem mobova i drugih igrača, kopanjem, obradom ruda, i kuvanjem hrane. Ti poeni se mogu potrošiti na „mađijanje“ alata, oklopa ili oružja, i takvi predmeti su mnogo snažniji, duže traju, ili imaju neke specijalne efekte.

Igrači takođe mogu igrati i suroviju verziju (Hardcore mode), koja se razlikuje po tome što je nameštena na najteža podešavanja, i u kojoj igrač ima trajnu smrt, što znači da se nakon smrti igrača briše njegov svet u kom je igrao. Uveden u verziji 1.3, ovaj način igre, nakon smrti igrača koji igra u multiplayer hardcore verziji, izbacuje igrača sa servera i zabranjuje mu ponovni ulaz.

U kreativnom režimu (Creative mode), igrači imaju pristup negraničenim resursima i predmetima, i mogu ih odmah postaviti ili ukloniti. Ovde igrači nemaju opasnosti od napada neprijatelja, ekoloških problema, ili gladi. Mogu slobodno da lete po svetu, i mogu umreti samo probijanjem temelja (bedrock) i padom u prazninu, ili korišćenjem komande /kill. Ovaj režim igre pomaže igračima da se fokusiraju na izgradnju, i korisna je za pravljenje velikih projekata.

U avanturističkom režimu (Adventure mode), igra je slična kao u Survival-u, sa razlikom da igrači ne mogu razbiti blokove bez odgovarajućeg alata. Ovaj režim je napravljen za mape koje su stvorene od strane igrača, i koje često uključuju pravila koja zabranjuju uništavanje blokova.

Online igra (Multiplayer) je dostupna preko servera i dozvoljava da više igrača međusobno dejstvuju i komuniciraju u istom svetu. Igrači mogu sami podići svoje servere ili da koriste one koje im pruža provajder. Operateri servera imaju pristup komandama servera kao što su podešavanje doba dana, ili teleportovanje igrača naokolo. Takođe mogu postaviti ograničenja u pogledu korisničkih imena ili IP adresa kojima je dozvoljeno da uđu na server. Takođe može biti uključen PvP režim (igrač protiv igrača) koji omogućava borbu među igračima.

Izvor: Wikipedia

Show CommentsClose Comments

Leave a comment